Procedury zwalniania ucznia
Wpisany przez Marta Ziajor   
piątek, 14 października 2011 09:17

Procedury zwalniania ucznia


I. Zwolnienia z lekcji

1. Uczeń może być zwolniony z lekcji na pisemną prośbę rodzica (opiekuna prawnego). Zwolnienie musi być wpisane własnoręcznie przez rodzica do zeszytu korespondencji.

2. Zwolnienia dokonuje wychowawca klasy, pod nieobecność - zastępca wychowawcy, jeśli ich nie ma - pedagog.

3. Wychowawca wypisuje uczniowi zwolnionemu stosowny druk, który uczeń powinien okazać w szatni. Zeszyt korespondencji zostaje u wychowawcy (zastępcy/pedagoga).

4. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca lub pedagog po sprawdzeniu, czy zostały dotrzymane procedury.

II. Zwolnienia nagłe

1. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo powiadomić telefonicznie wychowawcę lub pedagoga o zamiarze zwolnienia dziecka. Rodzic (opiekun) musi w takiej sytuacji osobiście odebrać dziecko ze szkoły.

2. Jeżeli dziecko miało wypadek, źle się czuje, jest chore, wówczas rodzic (opiekun) jest informowany o zdarzeniu i może zwolnić dziecko, odbierając je osobiście ze szkoły.

3. Jeśli rodzic odbiera dziecko osobiście, odnotowuje ten fakt wpisem do odpowiedniego zeszytu w szatni.

III. Inne przypadki zwolnienia ucznia

1. Zwolnienie z ćwiczeń podczas wychowania fizycznego nie oznacza zwolnienia ucznia z lekcji WF-u. Uczeń ma obowiązek przebywania w miejscu zajęć WF-u, lub za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia przebywa w świetlicy. Rodzic ma prawo zwolnić ucznia z tych zajęć zgodnie z punktem I.

2. Uczniowie dojeżdżający, którym odwołano zajęcia (z jednodniowym wyprzedzeniem) mają oczekiwać na autobus szkolny w świetlicy. Rodzic ma prawo zwolnić ucznia ze świetlicy. Za zgodą opiekuna dowozu może wracać wcześniejszym kursem. Jeśli nie ma tej możliwości (brak miejsca lub kursu o tej godzinie) uczeń może wrócić samodzielnie jeśli rodzic przy zwolnieniu wpisze formułę: "Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka w dniu ............. i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo".

3. Rodzic może zwolnić ucznia z powrotu autobusem szkolnym. Stosowne zwolnienie z podpisem wychowawcy lub pedagoga uczeń musi przedstawić opiekunowi dowozu. Zwolnienie to musi zawierać formułę: "Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka w dniu ............. i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo".

4. Jeżeli uczeń dojeżdżający przyjechał do szkoły samodzielnie ma obowiązek powrotu autobusem szkolnym. Może zostać zwolniony z powrotu autobusem szkolnym zgodnie z pkt. 3.

Poprawiony: piątek, 14 października 2011 09:43
 

Godło Polski

Reklama

BIP

Reklama

Dziennik elektroniczny

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Eduscience

Reklama