Konkurs "Mój Kraków" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Alicja Linhardt   
wtorek, 07 stycznia 2014 07:33


„Malarstwo jest milczącą poezją, poezja mówiącym malarstwem.”

Simonides

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie
zaprasza uczniów małopolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych
do udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Słowa MÓJ KRAKÓW.

 


1. Organizator konkursu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51
2. Współorganizatorzy konkursu
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rada Dzielnicy V Krowodrza
3. Honorowy Patronat
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Michał Śliwa
Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Stanisław Tabisz
Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich prof. Gabriela Matuszek
4. Cele konkursu :
ukazanie Krakowa jako miasta historii, kultury i tradycji,
przybliżenie dzieciom i młodzieży twórczości krakowskich poetów, rozbudzanie
zainteresowania poezją,
rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji,
doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez literaturę i sztukę,
odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników konkursu,
kontynuowanie współpracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, rozumienie potrzeby
uczestnictwa tych osób w życiu innych,
kształcenie szlachetnej rywalizacji.
5 . Konkurs przeznaczony jest dla uczniów małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
6.Uczniowie przygotowują pracę malarską do wybranego wiersza krakowskiego poety i nadają
jej swój własny tytuł. Autorów i tytuły wierszy przedstawiono na końcu regulaminu wg kategorii

 

wiekowych.7. Tytuł musi być zamieszczony na odwrocie pracy malarskiej i na karcie zgłoszenia (załącznik).
8. Do pracy malarskiej musi być dołączony tekst wiersza, który posłużył jako bezpośrednia inspiracja
do wykonania obrazu; imię i nazwisko autora wiersza.
9. Do konkursu dopuszczone będą prace we wszystkich technikach malarskich: kredka, pastele, farby
(plakatowa, klejowa, akwarela, tusze), w przypadku uczniów słabowidzących i niedowidzących -
relief wykonany w plastelinie lub w innym twardym materiale (np. collage).
10. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne nie mniejsze niż format A4 ( 210 x 297 mm )
i nie większe niż format A3 ( 297 x 420 mm).
2
11. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, oprawioną
w kartonowe pass-partout w formacie A2 (420 x 594 mm ) i odpowiednio zabezpieczoną
przed zniszczeniem.
12. Do konkursu może być zgłoszona jedynie ta praca, która nie została wcześniej zgłoszona
do innego konkursu.
13. Każda praca powinna posiadać kartę zgłoszenia z danymi uczestnika i szkoły( załącznik).
14. Prace będzie oceniało profesjonalne Jury powołane przez Organizatora: przedstawiciele Akademii
Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego.
15. Jury oceni walory artystyczne przygotowanych prac malarskich, sposób plastycznej
interpretacji poezji, oryginalność i kreatywność.
16. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.
17. Nagrodzone, wyróżnione, wybrane przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane
na przygotowanej przez Organizatora wystawie.
18. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
1. klasy I - III SP
2. klasy IV – VI SP
3. gimnazjum
4. szkoły ponadgimnazjalne
5. uczniowie niewidomi i słabowidzący
19. Liczba prac zgłoszonych przez szkoły:
Szkoła Podstawowa : od 1 do 12 (dla każdej z kategorii)
Gimnazjum: od 1 do 9
Szkoły ponadgimnazjalne: od 1 do 9
20. Konkurs składa się z 3 etapów:
I. etap szkolny - przeprowadzenie konkursów na terenie szkół oraz zgłoszenie uczestników
wyłonionych przez szkolną komisję konkursową (załącznik) do eliminacji rejonowychtermin
dostarczania prac: 15.01.2014r. – 24.01.2014r.
II. eliminacje rejonowe - prace ocenia Jury zgodnie z ww. kategoriami; wyniki: 27.02.2014r.
III. wyłonienie przez Jury prac finałowych, wyniki: 13.03.2014r.
21. Uroczysty finał konkursu: 27 marca 2014r., godz. 10.15, Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa, Oddział Krzysztofory, Rynek Główny 35.
Podczas finału:
-wystawa prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury,
-recytacja wierszy, które stały się inspiracją do namalowania obrazów w wykonaniu
uzdolnionych uczniów krakowskich szkół.
22. Termin i adres nadsyłania prac:
15.01.2014 r. - 24.01.2014r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Dział Edukacji, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków,
z dopiskiem ,,MÓJ KRAKÓW - konkurs” lub osobiście do p. Olgi Jesionek – Dział
Edukacji MHK
23. Informacje na temat wyników konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora (www.zso51.krakow.pl).
24. Dla uczestników biorących udział w Finale konkursu Organizator przewidział dyplomy
i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają także opiekunowie finalistów.
25. Swoje wyróżnienia mogą także przyznać patroni i instytucje wspierające konkurs.
26. Podczas Finału konkursu obowiązuje strój galowy.
27. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie
3
i/lub w wydawnictwie pokonkursowym, krowoderskich ,,Wiadomościach Lokalnych
oraz mogą brać udział w aukcjach charytatywnych.
28. Organizator zapewnia sobie możliwość wykorzystania wszystkich prac do działań
promocyjnych.
29. Prace niewyróżnione w konkursie będą wydawane autorom w terminie od 15.03. do 25.03.2014r.
30. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora.
31. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach krowoderskiego pisma lokalnego ,,Wiadomości
Lokalne”, na stronie Rady Dzielnicy V Krowodrza (www.krowodrza.pl) i stronie Organizatora
(www.zso51.krakow.pl).
32. Do prac konkursowych należy dołączyć pisemne oświadczenie o przetwarzaniu danych
osobowych (załącznik). Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na
umieszczenie listy laureatów oraz upublicznienie swojego wizerunku w wyżej wymienionych
portalach i wydawnictwie.
33. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, źle zabezpieczone nie będą brane pod uwagę.
34. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
35. Ewentualne sprawy sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
36. Szczegółowych informacji udziela Organizator: Jolanta Błasiak, ZSO nr 51, al. Kijowska 8,
Kraków; tel. kom. 606 22 77 92; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WIERSZE KRAKOWSKICH POETÓW
Klasy I - III Szkoła Podstawowa
1. Mieczysław Czuma Emaus 2. Krzysztof Lisowski Dobranoc 3. Elżbieta Zechenter-Spławińska
Tęcza 4. Ewa Stadtmuller Leśna kołysanka 5.Tadeusz Śliwiak Świąteczny Rynek 6.Tadeusz
Śliwiak Jesienny wiatr
Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa
1. Józef Baran Kapelusz 2. Józef Baran Uśmiech dla Pana Boga 3. Bronisław Maj *** Gołębie śpią
na gzymsach 4. Czesław Miłosz Słońce 5. Elżbieta Zechenter-Spławińska Wiatr 6. Mira Kuś Jesień
( I ) 7. Tadeusz Śliwiak Chodzi poeta po mieście
Klasy gimnazjalne
1. Andrzej Bursa Ballada o cyganeczce 2. Leszek Aleksander Moczulski Stanąłem nad jeziorem w
bramie poranku 3. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Zachód słońca na zamku 4. Leszek
Elektorowicz Zapisane 5. Elżbieta Zechenter-Spławińska Spacer (Kraków 2000) 6. Mira Kuś ***
(myślę, że Niebo…) 7. Bogusław Żurakowski Całość

 

Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2014 07:51
 

Godło Polski

Reklama

BIP

Reklama

Dziennik elektroniczny

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Eduscience

Reklama