Wolny czas i zainteresowania uczniów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Alicja Linhardt   
piątek, 14 maja 2010 09:40

Wolny czas i zainteresowania uczniów naszej szkoły - omówienie wyników ankiety


Ponieważ w młodym wieku kształtuje się wiele upodobań i nawyków należy przygotować dzieci do racjonalnego spędzania czasu wolnego. Nasza szkoła w ramach program profilaktyki w tym roku zajęła się szczegółowo sposobami spędzania wolnego czasu oraz zainteresowaniami uczniów.Aby zbadać, czy i na ile sposób spędzania wolnego czasu dzieci wpływa prawidłowo na ich rozwój fizyczny i psychiczny, przeprowadzono wśród uczniów ankietę, która badała także zainteresowania uczniów Badaniami objęto 60 uczniów, klas IV – VI (22 dziewczynki i 38 chłopców) tj. około 42% wszystkich uczniów. Dla potrzeb ankiety przyjęliśmy że czas wolny to czas poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. Czas ten może być przeznaczony na: naukę, rozwijanie zainteresowań, rozrywkę i odpoczynek.

 • Spędzajmy aktywnie czas.
  Z analizy ankiety wynika, że 80% wychowanków aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu do 3 godzin dziennie. Napawa nas to optymizmem ponieważ, rekreacja fizyczna (szczególnie na świeżym powietrzu) jest korzystna dla zdrowia, sprzyja odpoczynkowi relaksacji oraz stwarza warunki do kontaktów z rówieśnikami.
 • Rozwijajmy nie tylko sportowe zainteresowania dzieci.
  Doskonałym sposobem rozwijania zainteresowań jest udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub w zajęciach dodatkowych poza szkołą. Z badań wynika, że 52% uczniów należy do kół zainteresowań w szkole i tyle samo uczęszcza na zajęcia dodatkowe poza szkołą. W szkole podstawowej działa 15 Kół zainteresowań. Najczęściej wybierane przez uczniów poza kołami sportowymi w szkole są koła: matematyczne i informatyczne, historyczne, ekologiczne, szybkiego czytania, natomiast poza szkołą najczęściej dzieci uczestniczą w zajęciach językowych.
 • Zainteresowania dzieci warto rozwijać także poprzez wycieczki.
  Cieszy nas że, ponad połowa ankietowanych uczestniczy z rodziną czy kolegami w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Wycieczki stwarzają dziecku możliwość zetknięcia się z przedmiotami i zjawiskami w ich naturalnym środowisku Dostarcz dziecku wiedzy o otaczającym go świecie.
 • W rozwoju dziecka istotną rolę pełni pomoc w obowiązkach domowych. Praca na rzecz domu i rodziny przygotowuje młodego człowieka do szczęśliwego życia w rodzinie i społeczeństwie. Wypełnianie obowiązków domowych jest przygotowaniem do radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz doceniania wysiłku innych ludzi.Z ankiety wynika, że wszystkie dzieci pomagają w obowiązkach domowych.

Omówię teraz te punkty ankiety które wzbudziły nasz niepokój.

 • Zachęćmy dzieci do czytania.
  88% uczniów czyta poniżej godziny dziennie lub wcale.
  53% badanych nie czyta regularnie żadnych czasopism dla dzieci i młodzieży.
  Martwią nas te wyniki ponieważ, biegłość w czytaniu ułatwia naukę przedmiotów szkolnych! Czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo uczy precyzyjnie wyrażać myśli, poza tym czytając dziecko rozbudza fantazję i lepiej rozumie innych ludzi. Biblioteka szkolna dysponuje obszernym zbiorem książek oraz czasopism, które dzieci mogą wypożyczyć.
 • A teraz przeanalizujmy wyniki ankiety w zakresie czasu przeznaczonego na odrabianie lekcji. Jest to kolejny temat który nas niepokoi. Na odrabianie lekcji i przygotowanie się do szkoły na następny dzień należy poświęcić najczęściej ok.3 godziny dziennie. aż 57% uczniów (w tym 47% chłopców) poświęca niecałą godzinę na naukę w domu. Jest to zdecydowanie za mało.Regularne utrwalanie materiału umożliwia osiąganie sukcesów na miarę możliwości dziecka. Pozwala na uniknięcie napięć i stresów związanych z zaległościami w nauce. Codzienna praca dziecka w domu powinna obejmować: Po 1 Przypomnienie o czym dziecko uczyło się w danym dniu na lekcjach
  Po 2 „Przekartkowanie" podręczników i zeszytów z przedmiotów które były w danym dniu
  Po 3 Odrobienie pisemnych zadań
  Po 4 Przygotowanie z trzech ostatnich tematów na każdy przedmiot który będzie w dniu następnym. Podczas przygotowywania dziecko powinno korzystać z:
  Podręcznika (powinno przeczytać tekst, przeanalizować rysunki, wykresy, do sprawdzenia wiedzy wykorzystać pytania sprawdzające znajdujące się najczęściej pod każdym tematem czy rozdziałem podręcznika)
  Uczeń powinien także skorzystać z notatki z zeszytu przedmiotowego która jest najczęściej kwintesencją tego co było na lekcji oraz z zeszytu ćwiczeń.
  Po 5 Uczeń powinien przygotowywać się regularnie do sprawdzianów z większej partii materiału które są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem aby dziecko zdążyć się nauczyć.
  Na zakończenie nauki dziecko powinno spakować tornister i przygotować przybory na dzień następny. Tymczasem niepokoi nas, że zbyt dużo czasu zamiast na naukę w domu dzieci poświęcają na oglądanie telewizji i gry komputerowe. 49% badanych spędza przy komputerze powyżej 1 godzinę dziennie (na gry komputerowe aż 24% badanych poświęca 2 - 4 godzin).51% ankietowanych ogląda telewizję powyżej godziny dziennie. Niewłaściwe dobrane gry komputerowe oraz programy telewizyjne szczególnie te nie adresowane do dzieci mogą prowokować do agresywnych zachowań, powodują znieczulenie, zobojętnienie na krzywdę. Mogą powodować zacieranie różnic między fikcją a rzeczywistością. Niebezpieczne jest to, że dziecko utrwala sobie niewłaściwe zachowania i postawy, (na przykład dąży do życia jaki prowadzą bohaterowie filmów czy seriali) nie jest zadowolone z tego co ma. Gry komputerowe oraz długie siedzenie przed telewizorem to także chaos informacyjny, który wywołuje u dziecka drażliwość, osłabia koncentrację, obniża także zdolność do własnej inwencji twórczej i pomysłowości. Ponadto długotrwałe siedzenie przed telewizorem czy komputerem powoduje wady postawy i obciąża wzrok. Zdajemy sobie sprawę że kontakt dzieci z telewizją i komputerem jest w dzisiejszych czasach nieunikniony a nawet wskazany. Proponujemy jednak kontrolę tego co dziecko ogląda w jakie gry gra i jak długo. Kształćmy u dzieci krytyczne postawy wobec prezentowanych w telewizji treści, rozmawiajmy z nimi o tym co zobaczyli. Dla prawidłowego funkcjonowania dziecko potrzebuje również około 10 godzin snu. Dla dziecka które wstaje o 7 rano graniczną godziną aktywności powinna być 21. Niewyspane dziecko jest zmęczone, rozdrażnione, ma obniżoną koncentrację i sprawność intelektualną oraz łatwiej zapada na choroby.Podsumowując wyniki ankiety można zauważyć, że gospodarowanie czasem przez uczniów naszej szkoły nie jest jeszcze doskonałe. Zarówno my nauczyciele jak i Państwo rodzice mam wiele do zrobienia w tej materii. Należy docenić korzyści wynikające z racjonalnego spędzania wolnych chwil i roli jaką odgrywają one w rozwoju osobowości i wychowaniu dorastającego człowieka. Wartościowe spędzanie czasu wolnego dziecka będzie procentować w jego dorosłym życiu. Jedną z propozycji, która być może ułatwi państwu kontrolę nad wolnym czasem dziecka, jest przygotowanie wspólnie z nim planu dnia lub tygodnia, który będzie uwzględniał czas przeznaczony na naukę, czytanie książek, aktywność ruchową, rozwijanie zainteresowań, pomoc w obowiązkach domowych, oglądanie telewizji i gry komputerowe. Zachęcam Państwa do spojrzenia na sposób spędzania czasu Państwa dziecka przez pryzmat przedstawionych wyników.

Poprawiony: piątek, 28 października 2011 19:46
 

Godło Polski

Reklama

BIP

Reklama

Dziennik elektroniczny

Reklama
Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Eduscience

Reklama