Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Informator

Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

rycina szkoły

W szkole uczą się:

1 oddział przedszkolny

9 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

12 oddziałów klas 4-8

 

www.radziszow.edu.pl

szkola@radziszow.edu.pl

Tel: (12) 275 12 11

Fax: (12) 275 15 00

32-052 Radziszów

ul. Szkolna 7

 

DYREKTOR SZKOŁY mgr Teresa Sławik-przyjmowanie stron

poniedziałek 13:30 – 15:30

środa 9:30 – 11:30

 

WICEDYREKTORZY mgr Mirosław Barć, mgr Katarzyna Knawa

poniedziałek 10:00 – 12:30

czwartek 11:00 – 13:00

piątek 10:30 – 12:30

 

SEKRETARIAT mgr Karolina Szymkowiak, mgr Paulina Janik

poniedziałek-czwartek 7:00 – 15:30

piątek 7:00 – 15:00

 

INTENDENTKA

mgr Renata Pająk

poniedziałek – piątek 6:30 – 13:30, tel. wew. 24

Opłata za żywienie płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Obowiązujący od 1 września 2017 r. numer konta:

65 8591 0007 0310 0560 0101 0002

 

KONTO RADY RODZICÓW

82 8600 0002 0001 0095 9627 0001

 

PEDAGODZY

mgr Alicja Lelek, mgr Magdalena Machnik,

poniedziałek- czwartek 8:00 – 15:30

piątek 8:00 – 14:30

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Mentel

poniedziałek 8:00 – 11:30

wtorek 8:00 – 13:30

czwartek 9:30 – 11:30

 

LOGOPEDA

mgr Lucyna Guzik

poniedziałek 8:15 – 14:45

wtorek 8:45 – 14:45

środa 8:15 – 14:15

czwartek 8:45 – 14:45

piątek 8:15 – 12:15

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Sobieraj

poniedziałek 8:45 – 15:15

wtorek 8:00 – 14:00

środa 9:40 – 15:40

czwartek 9:45 – 12:45, 13:30 – 15:30

piątek 9:00 – 12:30

 

PORTIERNIA SZATNIA

Danuta Pająk, Iwona Józefczyk

 

ŚWIETLICA

mgr Dorota Karaś, mgr Dorota Ciaputa, mgr Mariola Kornaś, mgr Magdalena Machnik, mgr Maria Madej

poniedziałek-piątek 7:00  – 16:30

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022:

Zimowa przerwa świąteczna ............................... 23.12 – 01.01.2022

Ferie zimowe: ..................................................... 17.01 – 30.01.2022

Wiosenna przerwa świąteczna ............................ 14.04 – 19.04.2022

Zakończenie zajęć szkolnych .............................. 24.06.2022

 

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcą klasy serdecznie zapraszają na zebrania w naszej szkole, które odbędą się zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

W czasie zebrań wszyscy nauczyciele uczący Państwa dziecko będą do waszej dyspozycji. Można będzie zasięgnąć informacji o postępach dziecka w nauce, porozmawiać z uczącymi oraz pedagogami, psychologiem i logopedą. Będziecie Państwo mogli uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie pedagogiczne.

Mamy nadzieję, że ta forma współpracy spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i spełni Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy!

Terminy zebrań:

termin 

opis 

22.09.2021 

Spotkanie wychowawców z rodzicami:  

  • poinformowanie rodziców o warunkach i trybie ustalania oceny zachowania, kryteriach oceny zachowania, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania,  

  • zapoznanie z obowiązującymi regulaminami 

  • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, warunkami i trybie ustalania rocznej oceny z przedmiotów, warunkami i trybie  uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,  

  • zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania  egzaminu klas VIII, 

  • informacja na temat egzaminu – klasy VIII 

24.11.2021 

Indywidulane spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami: informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym. 

2.02.2022 

Indywidulane spotkania wychowawcy/zastępca wychowawcy z uczniami i ich rodzicami: informacja o pracy uczniów w pierwszym okresie. 

20.04.2022 

Indywidulane spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami: informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym. 

14.06.2022 

Spotkanie wychowawców z rodzicami: poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych oraz nieklasyfikowaniu uczniów, trybie i warunkach uzyskania wyższych ocen niż przewidywana z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

 

 

Oddział przedszkolny              Wychowawca: mgr Monika Adamus

mgr Monika Adamus............................................................. edukacja przedszkolna

mgr Weronika Mrówka.......................................................... edukacja przedszkolna

mgr Ireneusz Milc.................................................................. religia

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................... język angielski

 

Klasa 1a               Wychowawca: mgr Dorota Klimończyk

zastępca wychowawcy: mgr Dorota Karaś

mgr Dorota Klimończyk...................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Irena Zawadzińska....................................................... język angielski

mgr Dorota Klimończyk....................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 1b                Wychowawca: mgr Irena Sala

zastępca wychowawcy: mgr Alicja Lelek

mgr Irena Sala.................................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................. język angielski

mgr Irena Sala.................................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 1c                Wychowawca: mgr Katarzyna Baliga

zastępca wychowawcy: mgr Aleksandra Sobieraj

mgr Katarzyna Baliga......................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................. język angielski

mgr Katarzyna Baliga.......................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 2a                Wychowawca: mgr Marta Madej

zastępca wychowawcy: mgr Paweł Dudzik

mgr Marta Madej................................................................ edukacja wczesnoszkolna

mgr Ireneusz Milc............................................................... religia

mgr Irena Zawadzińska....................................................... język angielski

mgr Marta Madej................................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 2b                Wychowawca: mgr Dorota Moskała

zastępca wychowawcy: mgr Magdalena Machnik

mgr Dorota Moskała........................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Ireneusz Milc............................................................... religia

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Dorota Moskała........................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 2c                Wychowawca: mgr Teresa Paciorek

zastępca wychowawcy: mgr Lucyna Guzik

mgr Danuta Suder.............................................................. edukacja wczesnoszkolna

mgr Ireneusz Milc............................................................... religia

mgr Irena Zawadzińska...................................................... język angielski

mgr Danuta Suder.............................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 3a                Wychowawca: mgr Anna Lelek

zastępca wychowawcy: mgr Renata Zasada

mgr Anna Lelek................................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Anna Lelek................................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 3b                Wychowawca: mgr Iwona Morawa

zastępca wychowawcy: mgr Karolina Domańska

mgr Iwona Morawa.............................................................. edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Iwona Morawa............................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 3c                Wychowawca: mgr Gabriela Moskała

zastępca wychowawcy: mgr Alicja Lelek

mgr Gabriela Moskała.......................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Gabriela Moskała......................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 4a               Wychowawca: mgr Magdalena Zapała

zastępca wychowawcy: mgr Agnieszka Pospuła

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Iwona Jaśkowiak......................................................... język polski

mgr Irena Zawadzińska...................................................... język angielski

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik................................................................... historia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ przyroda

mgr Katarzyna Liskiewicz................................................... matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 4b               Wychowawca: mgr Marta Żurek

zastępca wychowawcy: mgr Maria Madej

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marta Lelek.................................................................. język polski

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Irena Zawadzińska....................................................... historia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ przyroda

mgr Marta Pałka................................................................... matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 4c               Wychowawca: mgr Małgorzata Natkaniec

zastępca wychowawcy: mgr Aleksandra Sobieraj

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Iwona Jaśkowiak.......................................................... język polski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Irena Zawadzińska....................................................... historia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ przyroda

mgr Urszula Pac.................................................................. matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 5a               Wychowawca: mgr Katarzyna Liskiewicz

zastępca wychowawcy: mgr Marta Lelek

mgr Paweł Dudzik.............................................................. religia

mgr Marta Lelek................................................................ język polski

mgr Irena Zawadzińska..................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Marta Lelek.................................................................. historia

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

 mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................. matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 5b               Wychowawca: mgr Magdalena Stachura

zastępca wychowawcy: mgr Adam Arabski

mgr Paweł Dudzik.............................................................. religia

mgr Marta Lelek................................................................ język polski

mgr Magdalena Stachura................................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Marta Lelek.................................................................. historia

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

 mgr Urszula Pac............................................................... matematyka

mgr Marta Żurek................................................................ technika

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 6a               Wychowawca: mgr Iwona Jaśkowiak

zastępca wychowawcy: mgr Katarzyna Mentel

mgr Paweł Dudzik.......... .................................................... religia

mgr Iwona Jaśkowiak......................................................... język polski

mgr Irena Zawadzińska...................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik................................................................ historia

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................. matematyka

mgr Marta Żurek................................................................ technika

mgr Marta Żurek................................................................ informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 7a               Wychowawca: mgr Aleksandra Rusek

zastępca wychowawcy: mgr Magdalena Machnik

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Katarzyna Dudek............................................................. język polski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik.................................................................. historia

mgr Magdalena Zapała....................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek......................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa......................................................... chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Marta Pałka.................................................................. matematyka

mgr Urszula Pac.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................... doradca zawodowy

 

Klasa 7b               Wychowawca: mgr Izabella Okarmus-Jaskuła

zastępca wychowawcy: mgr Tomasz Kałwa

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Izabella Okarmus-Jaskuła............................................... język polski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik.................................................................. historia

mgr Magdalena Zapała....................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek......................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa......................................................... chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Marta Pałka.................................................................. matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek....................................................... wdż

mgr Jacek Guzik................................................................ doradca zawodowy

 

Klasa 7c               Wychowawca: mgr Mariola Kornaś

zastępca wychowawcy: mgr Jacek Guzik

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

gr Katarzyna Dudek................................................................ język polski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik.................................................................. historia

mgr Magdalena Zapała....................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................... chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Marta Pałka.................................................................. matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek....................................................... wdż

mgr Jacek Guzik................................................................ doradca zawodowy

 

Klasa 8a               Wychowawca: mgr Irena Zawadzińska

zastępca wychowawcy: mgr  Urszula Pac

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Iwona Jaśkowiak......................................................... język polski

mgr Irena Zawadzińska...................................................... język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Irena Zawadzińska...................................................... historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia,edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa........................................................ chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Urszula Pac.................................................................. matematyka

mgr Mirosław Barć............................................................... informatyka

mgr Renata Zasada............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

 

Klasa 8b               Wychowawca: mgr Katarzyna Dudek

zastępca wychowawcy: mgr Filip Pajestka

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Katarzyna Dudek............................................................. język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Marta Lelek................................................................. historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia,edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa........................................................ chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Katarzyna Liskiewicz................................................... matematyka

mgr Mirosław Barć.............................................................. informatyka

mgr Renata Zasada............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

 

Klasa 8c               Wychowawca: mgr Marta Pałka

zastępca wychowawcy: mgr Dorota Ciaputa

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Katarzyna Dudek............................................................. język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Marta Lelek................................................................. historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia,edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................. chemia

mgr Marian Bąk................................................................... fizyka

mgr Marta Pałka................................................................. matematyka

mgr Urszula Pac................................................................. informatyka

mgr Renata Zasada............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny