Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

O szkole

           Szkoła Podstawowa w Radziszowie jest jedną z nielicznych szkół wiejskich, która istnieje nieprzerwanie od 150 lat. Jej korzenie sięgają nawet XVI wieku, o czym dowiadujemy się ze znajdujących się w Archiwum Metropolitalnym  sprawozdań biskupów krakowskich wizytujących tutejszą parafię. Szkolnictwo w Radziszowie istniało zatem od setek lat.

               Z zapisów w Kronice Parafialnej wynika, że od XVI wieku na terenie Radziszowa istniała i działała szkoła parafialna, a następnie od 1868 roku wybudowana z funduszy gminy szkoła trywialna. Szkołę tą erygowano, wybudowano i wyposażono dzięki staraniom właścicieli majątku w Radziszowie, rodziny Dzieduszyckich, proboszcza Jana Gutha oraz ówczesnego naczelnika gminy, Mateusza Pająka. Wprawdzie nie zachował się do dziś akt erekcyjny, ale o erygowaniu szkoły możemy przeczytać w  Kronice parafialnej, zaś w pierwszej Księdze wizytacyjnej szkoły czytamy: „… w roku 1868 w dniu 9 stycznia po raz pierwszy dzieci do takowej (szkoły) uczęszczać i uczyć poczęły. Na dzień 15 stycznia 1868 miejscowy Proboszcz W.X. kanonik Jan Guth poświęcił tę szkołę z wszelką uroczystością, której prawie wszyscy rodzice zaprowadzonych do szkoły dzieci byli przytomni, i wtenczas z przemowy rzeczonego księdza Proboszcza prawdziwy cel i przeznaczenie szkoły poznali, co z ich rozrzewnienia poznać było można. Również i na dzieciach samych przemowa ta miłe sprawia wrażenie, gdyż ich wesołe twarze to na zewnątrz okazywały”.

         Nauczycielem jednoklasowej szkoły ludowej został Jakub Krawczyk, mianowany 18 grudnia 1867, „który uczynił przyrzeczenie przez podanie ręki 

miejscowemu proboszczowi”– czytamy w Kronice parafialnej. W dniu otwarcia zapisanych było 125 dzieci z Radziszowa i Jurczyc, w tym 79 chłopców i 46 dziewczynek. Szkoła na ten czas podlegała nadzorowi władz szkolnych w Myślenicach, w późniejszych latach władz wielickich, a następnie krakowskich.

                 W wydarzeniu tym upatrujemy początku szkoły publicznej w Radziszowie.

Nasza placówka

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny