Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Program stypendialny dla uczniów

Utworzono dnia 26.02.2024

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował nowy program wsparcia stypendialnego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego jest:

1.     Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.

2.     Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.

3.     Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.

4.     Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.), a jego wysokość to:

·4.200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,

·6.600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,

·7.200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z „Małopolskiego programu wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków UE można składać od dnia 16 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. w następujący sposób:

1)    Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU UE 2023/2024.

2)     Osobiście w:

·       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

·       Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, piętro II, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

·      Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,

3)    a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM w Krakowie oraz Agendach Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023

Nasza placówka

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny