Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Stołówka szkolna

Intendent: mgr Renata Pająk, Dorota Florek

 

poniedziałek-piatek 630-1430, tel.wew.24

Opłata za żywienie płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność (np za wrzesień do 10 pażdziernika).

Obowiązujący numer konta: 65 8591 0007 0310 0560 0101 0002

 

Intendent Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II informuje, że obiady w stołówce szkolnej planowane są od dnia:   

 8 września 2022r. ( dla uczniów, którzy oddadzą wypełnione i podpisane umowy do dnia 6 września 2022r., do godziny 10). 

Koszt 1 obiadu wynosi 9,00 zł. 

Umowę  wraz z załącznikami można pobrać na stronie szkoły lub odebrać na portierni oraz w pokoju intendenta. Proszę o dokładne i czytelne wypełnienie wszystkich punktów umowy. 

Uczniowie, którzy chcą jeść obiady we wrześniu - a oddadzą umowy  w terminie późniejszym, będą korzystali ze stołówki -  od drugiego dnia, następującego po oddaniu wypełnionej umowy. 

 

W przypadku nieobecności dziecka w Szkole, a tym samym nieskorzystania z posiłku, rozliczenie opłaty za obiady dokonane będzie w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odliczenia jest konieczność zgłoszenia nieobecności dziecka na służbowy adres e-mail intendenta (intendent@radziszow.edu.pl) , telefonicznie na nr 12 275 15 00 ( wew. 24) lub do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu: 12 275 12 11 SP Radziszów, dzień wcześniej do godz. 9.30

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności, opłaty nie pomniejsza się.

 

 

 

                

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny