Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Informator

Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

rycina szkoły

W szkole uczą się:

1 oddział przedszkolny

10 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

12 oddziałów klas 4-8

 

www.radziszow.edu.pl

szkola@radziszow.edu.pl

Tel: (12) 275 12 11

Fax: (12) 275 15 00

32-052 Radziszów

ul. Szkolna 7

 

DYREKTOR SZKOŁY mgr Teresa Sławik-przyjmowanie stron

wtorek 13:30 – 15:30

środa 9:30 – 11:30

 

WICEDYREKTORZY mgr Katarzyna Knawa, mgr Magdalena Zapała

wtorek 9:00 – 11:00

środa 10:00 – 12:00

piątek 12:00 – 14:00

 

SEKRETARIAT mgr Karolina Szymkowiak, mgr Paulina Janik

poniedziałek, piątek 7:00 – 15:00

wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:30

 

INTENDENTKA

mgr Renata Pająk

poniedziałek – piątek 6:30 – 13:30, tel. wew. 24

Opłata za żywienie płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Obowiązujący od 1 września 2017 r. numer konta:

65 8591 0007 0310 0560 0101 0002

 

KONTO RADY RODZICÓW

82 8600 0002 0001 0095 9627 0001

 

PEDAGODZY

mgr Alicja Lelek, mgr Magdalena Machnik, mgr Maria Madej

poniedziałek, piątek 8:00 – 14:30

wtorek, środa, czwartek 8:00 – 15:30

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Mentel

poniedziałek 8:00 – 12:00

wtorek 8:00-14:00

środa 11:30 – 14:30

czwartek 8:00 – 14:00

 

LOGOPEDA

mgr Krystyna Olejniczak

poniedziałek, wtorek 8:00 – 14:30

środa 8:00 – 13:00

czwartek 8:00 – 14:00

piątek 9:45-13.45

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Sobieraj

poniedziałek 8:00 – 13:30, 14:30-15:30

wtorek 8:55 – 12:30,13:30-15:30

środa 8:00 – 12:30, 13:30-15:30

czwartek 8:00 – 10:30, 11:30 – 12:30, 13:30 – 15:30

piątek 7:30 – 8:40, 9:30 – 11:30, 12:30 – 14:30

 

PORTIERNIA SZATNIA

Danuta Pająk, Iwona Józefczyk

 

ŚWIETLICA

mgr Dorota Karaś, mgr Dorota Ciaputa, mgr Mariola Kornaś, mgr Magdalena Machnik, mgr Maria Madej, mgr Mirosław Barć, mgr Aleksandra Sobieraj

poniedziałek-piątek 7:00  – 16:30

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023:

Zimowa przerwa świąteczna ............................... 23.12 – 01.01.2023

Ferie zimowe: ..................................................... 30.01 – 12.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna ............................ 6.04 – 11.04.2023

Zakończenie zajęć szkolnych .............................. 23.06.2023

 

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcą klasy serdecznie zapraszają na zebrania w naszej szkole, które odbędą się zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

W czasie zebrań wszyscy nauczyciele uczący Państwa dziecko będą do waszej dyspozycji. Można będzie zasięgnąć informacji o postępach dziecka w nauce, porozmawiać z uczącymi oraz pedagogami, psychologiem i logopedą. Będziecie Państwo mogli uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie pedagogiczne.

Mamy nadzieję, że ta forma współpracy spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i spełni Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy!

Terminy zebrań:

termin 

opis 

21.09.2022

Spotkanie wychowawców z rodzicami:  

  • -poinformowanie rodziców o warunkach i trybie ustalania oceny zachowania, kryteriach oceny zachowania, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania,  

  • -zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, warunkami i trybie ustalania rocznej oceny z przedmiotów, warunkami i trybie  uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,  

  • -zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania  egzaminu klas VIII, 

  • -informacja na temat egzaminu – klasy VIII 

23.11.2022 

Indywidulane spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami:

-informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym,

-poinformowanie rodziców uczniów klas 8 o warunkach przebiegu egzaminu. 

18-21.01.23 

Indywidulane spotkania wychowawcy/zastępca wychowawcy z uczniami i ich rodzicami: informacja o pracy uczniów w pierwszym okresie. 

12.04.2023 

Indywidulane spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami: informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym. 

14.06.2023 

Spotkanie wychowawców z rodzicami: poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych oraz nieklasyfikowaniu uczniów, trybie i warunkach uzyskania wyższych ocen niż przewidywana z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

 

 

Oddział przedszkolny              Wychowawca: mgr Monika Adamus

mgr Monika Adamus............................................................. edukacja przedszkolna

mgr Weronika Mrówka.......................................................... edukacja przedszkolna

mgr Paweł Dudzik................................................................. religia

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................... język angielski

 

Klasa 1a               Wychowawca: mgr Anna Lelek

zastępca wychowawcy: mgr Aleksandra Sobieraj

mgr mgr Anna Lelek........................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marzena Bednarz-Guzik.............................................. język angielski

mgr Marta Żurek................................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 1b                Wychowawca: mgr Iwona Morawa

zastępca wychowawcy: mgr Alicja Lelek

mgr Iwona Morawa............................................................. edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marzena Bednarz-Guzik.............................................. język angielski

mgr Iwona Morawa............................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 1c                Wychowawca: mgr Gabriela Margas

zastępca wychowawcy: mgr Paweł Dudzik

mgr Gabriela Margas......................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marzena Bednarz-Guzik.............................................. język angielski

mgr Marta Żurek................................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 1d                Wychowawca: mgr Mariola Buda

zastępca wychowawcy: mgr Renata Zasada

mgr Mariola Buda............................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marzena Bednarz-Guzik.............................................. język angielski

mgr Mariola Buda............................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 2a                Wychowawca: mgr Dorota Klimończyk

zastępca wychowawcy: mgr Dorota Karaś

mgr Dorota Klimończyk...................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Irena Zawadzińska....................................................... język angielski

mgr Dorota Klimończyk...................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 2b                Wychowawca: mgr Irena Sala

zastępca wychowawcy: mgr Alicja Lelek

mgr Irena Sala................................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik.............................................................. religia

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Irena Sala.................................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 2c                Wychowawca: mgr Katarzyna Baliga

zastępca wychowawcy: mgr Krystyna Olejniczak

mgr Katarzyna Baliga......................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................. język angielski

mgr Katarzyna Baliga......................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 3a                Wychowawca: mgr Marta Madej

zastępca wychowawcy: mgr Filip Pajestka

mgr Marta Madej................................................................. edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Irena Zawadzińska....................................................... język angielski

mgr Mirosław Barć.............................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 3b                Wychowawca: mgr Dorota Moskała

zastępca wychowawcy: mgr Magdalena Machnik

mgr Dorota Moskała........................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Dorota Moskała........................................................... edukacja informatyczna

 

Klasa 3c                Wychowawca: mgr Teresa Paciorek

zastępca wychowawcy: mgr Irena Zawadzińska

mgr Teresa Paciorek........................................................... edukacja wczesnoszkolna

mgr Filip Pajestka................................................................ religia

mgr Irena Zawadzińska....................................................... język angielski

mgr Marta Żurek................................................................. edukacja informatyczna

 

Klasa 4a               Wychowawca: mgr Marzena Bednarz-Guzik

zastępca wychowawcy: mgr Mirosław Barć

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Marzena Bednarz-Guzik............................................. język polski

mgr Marzena Bednarz-Guzik............................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................ muzyka

mgr Irena Zawadzińska...................................................... historia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ przyroda

mgr Jolanta Zięba............................................................... matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Mirosław Barć.............................................................. informatyka

mgr Renata Zasada........................................................... wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 4b               Wychowawca: mgr Dorota Ciaputa

zastępca wychowawcy: mgr Karolina Domańska

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Iwona Jaśkowiak.......................................................... język polski

mgr Magdalena Stachura.................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik................................................................. historia

mgr Katarzyna Liskiewicz................................................... przyroda

mgr Jolanta Zięba............................................................... matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Mirosław Barć.............................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................. wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 4c               Wychowawca: mgr Jacek Guzik

zastępca wychowawcy: mgr Jolanta Zięba

mgr Paweł Dudzik............................................................... religia

mgr Ilona Michalik............................................................... język polski

mgr Marzena Bednarz-Guzik.............................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik................................................................. historia

mgr Katarzyna Liskiewicz................................................... przyroda

mgr Jolanta Zięba............................................................... matematyka

mgr Marta Żurek.................................................................. technika

mgr Mirosław Barć............................................................... informatyka

mgr Renata Zasada............................................................ wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 5a               Wychowawca: mgr Magdalena Zapała

zastępca wychowawcy: mgr Agnieszka Pospuła

mgr Filip Pajestka.............................................................. religia

mgr Iwona Jaśkowiak........................................................ język polski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................ język angielski

mgr Irena Zawadzińska..................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................ muzyka

mgr Jacek Guzik................................................................ historia

mgr Magdalena Zapała...................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

 mgr Jolanta Zięba............................................................. matematyka

mgr Marta Żurek................................................................. technika

mgr Marta Żurek................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................ wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 5b               Wychowawca: mgr Marta Żurek

zastępca wychowawcy: mgr Maria Madej

mgr Paweł Dudzik.............................................................. religia

mgr Magdalena Pachlowska............................................. język polski

mgr Magdalena Stachura................................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................ muzyka

mgr Irena Zawadzińska...................................................... historia

mgr Karolina Moskal.......................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

 mgr Marta Pałka............................................................... matematyka

mgr Marta Żurek................................................................ technika

mgr Marta Żurek................................................................ informatyka

mgr Maria Madej................................................................ wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 5c               Wychowawca: mgr Małgorzata Natkaniec

zastępca wychowawcy: mgr Urszula Pac

mgr Paweł Dudzik.............................................................. religia

mgr Iwona Jaśkowiak......................................................... język polski

mgr Małgorzata Natkaniec.................................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................. plastyka

mgr Robert Budzyń.............................................................. muzyka

mgr Irena Zawadzińska....................................................... historia

mgr Karolina Moskal........................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek........................................................ biologia

 mgr Urszula Pac................................................................ matematyka

mgr Marta Żurek................................................................. technika

mgr Marta Żurek................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................. wychowanie fizyczne

mgr Renata Zasada............................................................ wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski............................................................... wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 6a               Wychowawca: mgr Katarzyna Liskiewicz

zastępca wychowawcy: mgr Magdalena Pachlowska

mgr Filip Pajestka............................................................... religia

mgr Magdalena Pachlowska.............................................. język polski

mgr Marzena Bednarz-Guzik............................................. język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Irena Zawadzińska...................................................... historia

mgr Karolina Moskal.......................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................. matematyka

mgr Marta Żurek................................................................ technika

mgr Mirosław Barć............................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................ wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 6b               Wychowawca: mgr Magdalena Stachura

zastępca wychowawcy: mgr Adam Arabski

mgr Filip Pajestka.......... .................................................... religia

mgr Magdalena Pachlowska.............................................. język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Irena Zawadzińska...................................................... historia

mgr Karolina Moskal.......................................................... geografia

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Urszula Pac................................................................ matematyka

mgr Marta Żurek................................................................ technika

mgr Mirosław Barć............................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

 

Klasa 7a               Wychowawca: mgr Iwona Jaśkowiak

zastępca wychowawcy: mgr Katarzyna Mentel

mgr Filip Pajestka.............................................................. religia

mgr Iwona Jaśkowiak......................................................... język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Irena Zawadzińska...................................................... język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Mariola Kornaś............................................................ plastyka

mgr Robert Budzyń............................................................. muzyka

mgr Jacek Guzik.................................................................. historia

mgr Karolina Moskal............................................................ geografia

mgr Aleksandra Rusek......................................................... biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................... chemia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................... fizyka

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................... matematyka

mgr Urszula Pac.................................................................. informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Renata Zasada............................................................ wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik.................................................................. doradca zawodowy

 

Klasa 8a               Wychowawca: mgr Aleksandra Rusek

zastępca wychowawcy: mgr  Ilona Michalik

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Ilona Michalik............................................................... język polski

mgr Małgorzta Natkaniec................................................... język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Jacek Guzik................................................................ historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Karolina Moskal...........................................................geografia

mgr Magdalena Zapała...................................................... edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa........................................................ chemia

mgr Urszula Pac................................................................. fizyka

mgr Marta Pałka................................................................. matematyka

mgr Urszula Pac................................................................. informatyka

mgr Maria Madej................................................................ wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Kałwa............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

 

Klasa 8b               Wychowawca: mgr Izabella Okarmus-Jaskuła

zastępca wychowawcy: mgr Tomasz Kałwa

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Izabella Okarmus-Jaskuła........................................... język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Jacek Guzik................................................................ historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Karolina Moskal...........................................................geografia

mgr Magdalena Zapała...................................................... edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Knawa........................................................ chemia

mgr Urszula Pac................................................................. fizyka

mgr Marta Pałka................................................................ matematyka

mgr Mirosław Barć.............................................................. informatyka

mgr Renata Zasada............................................................ wychowanie fizyczne

mgr Adam Arabski............................................................... wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

 

Klasa 8c               Wychowawca: mgr Mariola Kornaś

zastępca wychowawcy: mgr Marta Pałka

mgr Filip Pajestka ............................................................... religia

mgr Ilona Michalik............................................................... język polski

mgr Magdalena Stachura................................................... język angielski

mgr Małgorzata Natkaniec................................................. język angielski

mgr Dorota Ciaputa............................................................ język niemiecki

mgr Jacek Guzik................................................................ historia

mgr Jacek Guzik................................................................. wos

mgr Karolina Moskal...........................................................geografia

mgr Magdalena Zapała...................................................... edb

mgr Aleksandra Rusek....................................................... biologia

mgr Katarzyna Liskiewicz.................................................. chemia

mgr Urszula Pac................................................................ fizyka

mgr Marta Pałka................................................................. matematyka

mgr Mirosław Barć............................................................... informatyka

mgr Adam Arabski.............................................................. wychowanie fizyczne

mgr Maria Madej................................................................ wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Rusek........................................................ wdż

mgr Jacek Guzik................................................................. doradca zawodowy

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny