Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Informator

Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

rycina szkoły

W szkole uczą się:

1 oddział przedszkolny

10 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

12 oddziałów klas 4-8

 

www.radziszow.edu.pl

szkola@radziszow.edu.pl

Tel: (12) 275 12 11

Fax: (12) 275 15 00

32-052 Radziszów

ul. Szkolna 7

 

DYREKTOR SZKOŁY mgr Teresa Sławik-przyjmowanie stron

poniedziałek 14:30 – 15:30

 

WICEDYREKTORZY mgr Katarzyna Knawa, mgr Magdalena Zapała

poniedziałek 9:00 – 10:00

środa 13:45-14:45

SEKRETARIAT mgr Karolina Szymkowiak, mgr Paulina Janik

poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:30

wtorek, piątek 7:00 – 15:00

 

INTENDENTKA

mgr Renata Pająk, mgr Dorota Florek

poniedziałek – piątek 6:30 – 13:30, tel. wew. 24

Opłata za żywienie płatna jest z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

Obowiązujący od 1 września 2017 r. numer konta:

65 8591 0007 0310 0560 0101 0002

 

KONTO RADY RODZICÓW

82 8600 0002 0001 0095 9627 0001

 

PEDAGODZY

mgr Alicja Lelek, mgr Magdalena Machnik

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 – 15:30

wtorek, piątek 8:00 – 14:30

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Mentel

poniedziałek 8:00 – 12:00

wtorek 8:00-15:30

środa 8:00 – 11:30

czwartek 8:00 – 13:00

piątek 12:45 – 14:45

 

LOGOPEDA

mgr Lucyna Guzik

poniedziałek 8:30-14:00

wtorek 8:15 – 14:45

środa 8:15 – 14:15

czwartek 8:30 – 14:45

piątek 8:15-14:00

 

BIBLIOTEKA

mgr Aleksandra Sobieraj

poniedziałek 8:00-10:35, 11:35-11:45, 12:45-15:30

wtorek 8:00-14.30

środa 8:00-15:30

czwartek 8:00-9:30, 10:30-15:00

piątek 10:00-13:30

 

PORTIERNIA SZATNIA

Danuta Pająk, Iwona Józefczyk

 

ŚWIETLICA

mgr Dorota Karaś, mgr Dorota Ciaputa, mgr Mariola Kornaś, mgr Maria Madej, mgr Mirosław Barć, mgr Agnieszka Wojewódzka

poniedziałek-piątek 7:00  – 16:30

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

Zimowa przerwa świąteczna ...............................23.12,2023 – 01.01.2024

Ferie zimowe: ..................................................... 12.02.2024 – 25.02.2024

Wiosenna przerwa świąteczna ............................ 28.03.2024 – 2.04.2024

Zakończenie zajęć szkolnych ............................. 21.06.2023

 

 

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcą klasy serdecznie zapraszają na zebrania w naszej szkole, które odbędą się zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

W czasie zebrań wszyscy nauczyciele uczący Państwa dziecko będą do waszej dyspozycji. Można będzie zasięgnąć informacji o postępach dziecka w nauce, porozmawiać z uczącymi oraz pedagogami, psychologiem i logopedą. Będziecie Państwo mogli uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie pedagogiczne.

Mamy nadzieję, że ta forma współpracy spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i spełni Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy!

Terminy zebrań:

termin 

opis 

20.09.2023

Spotkanie wychowawców z rodzicami:  

  • poinformowanie rodziców o warunkach i trybie ustalania oceny zachowania, kryteriach oceny zachowania, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania,  

  • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, warunkami i trybie ustalania rocznej oceny z przedmiotów, warunkami i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,  

  • zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu klas VIII, 

  • informacja na temat egzaminu – klasy VIII  

29.11.2023 

Spotkania indywidualne wychowawców i nauczycieli z rodzicami:  

  • informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym. 

  • poinformowanie rodziców uczniów klas 8 o warunkach przebiegu egzaminu. 

22-26.01.24 

Indywidualne spotkanie wychowawców/zastępców wychowawców z uczniami i ich rodzicami: 

  • informacja o pracy uczniów w pierwszym okresie. 

17.04.2023 

Spotkania z rodzicami:  

  • informacja o postępach w nauce i ewentualnych zagrożeniach niepowodzeniem szkolnym. 

12.06.2023 

Spotkania wychowawców z rodzicami:  

  • poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych oraz nieklasyfikowaniu uczniów, tryb i warunki uzyskania wyższych ocen niż przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

 

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny